Medycyna pracy

NZOZ Głogowskie Centrum Medyczne posiada jedną z największych Poradni Medycyny Pracy w Głogowie, wszystkie badania Pacjent realizuje w jednym miejscu.

W Poradni Medycyny Pracy przeprowadza się następujące rodzaje świadczeń:

1. Badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne.
2. Badania wysokościowe.
3. Badania kierowców.
4. Badania studentów i uczniów.
5. Ocena stanu zdrowia osób uczęszczających na kursy zawodowe. 
6. Wydawanie świadectw sanitarnych.

Rejestracja na badania odbywa się w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 18.00 w rejestracji naszego Centrum.

Poradnia Medycyny Pracy czynna jest w każdy wtorek oraz czwartek w godz. 12.00 - 16.00

Lekarz specjalista medycyny pracy, wydający orzeczenie, decyduje o zakresie koniecznych badań.