Podstawowa Opieka Zdrowotna

Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia - zadeklarowanym w naszej przychodni przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez naszych lekarzy i pielęgniarki. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego świadczymy usługi medyczne odpłatnie wg aktualnego cennika usług.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji. Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ i nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń.

Deklaracja, którą wypełnia ubezpieczony dostępna jest w rejestracji oraz na dole strony w miejscu dokumenty do pobrania.

Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku.

Nasi lekarze POZ w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczą usługi ambulatoryjne (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00) oraz w razie potrzeby odwiedzają pacjentów w domu jeżeli ich stan uniemożliwia im przybycie do przychodni. Na wizytę kontrolną można zarejestrować się z wyprzedzeniem, co pozwala zaoszczędzić i dobrze zaplanować własny czas. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych:

  • lek.med. Krystyna Kliszka - lekarz chorób wewnętrznych

  • lek.med. Danuta Nowak - lekarz chorób wewnętrznych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy oraz odpowiedniemu podejściu do pacjenta nasz lekarz pierwszego kontaktu:

  • całościowo zajmuje się zdrowiem pacjenta
  • zna historię choroby i rozumie potrzeby zdrowotne swojego pacjenta
  • kontaktuje się telefonicznie w przypadku nieprawidłowych wyników  badań, realizując pilną wizytę podyktowaną stanem zdrowia pacjenta
  • w razie potrzeby kieruje pacjenta na konsultację do specjalisty, rekomendując ewentualne wcześniejsze wykonanie badań
  • omawia możliwe rozwiązania i pomaga podjąć decyzje dotyczące zdrowia
  • udziela porad i odpowiada na pytania zadane telefonicznie, jest do dyspozycji w godzinach pracy przychodni

Dołącz do nas, ponieważ podejście ma znaczenie.