Kinezyterapia
NFZ

Kinezyterapia jest podstawą rehabilitacji leczniczej. Obejmuje całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem. Podstawą jej są ćwiczenia o charakterze leczniczym. W całokształcie procesu rehabilitacyjnego chorego kinezyterapia jest zazwyczaj tą fazą leczenia usprawniającego, która poprzez przywrócenie choremu sprawności fizycznej daje podstawy do dalszej rehabilitacji np.: rehabilitacji społecznej i zawodowej. W naszej placówce oferujemy następujące ćwiczenia:

  • ogólnousprawniające
  • czynne
  • bierne
  • wspomagane
  • w odciążeniu
  • indywidualne metodą PNF
  • indywidualne metodą McKenzie
  • w wadach postawy