Kompleksowość ma znaczenie

Ważne informacje

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 17.10.2008 r. (Dz. U. 2008 Nr 220 poz.1416) badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) przeprowadzamy tylko na podstawie umów z pracodawcami.

Obecny kształt prawny nie pozostawia pracodawcom wyboru umowa musi być zawarta na piśmie. Po nowelizacji art. 12 ust. 1 Ustawy otrzymał następujące brzmienie:

Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej “zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej “zleceniobiorcą”.

Obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz wszelkie koszty z tym związane spoczywają na pracodawcy. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do terminowego kierowania swoich pracowników na badania profilaktyczne oraz nie może on dopuścić do pracy osób, które nie posiadają aktualnego orzeczenia o przydatności do pracy na zajmowanym stanowisku.

Wszystkie osoby zainteresowane tematem badań profilaktycznych mogą się z nami kontaktować telefonicznie tel. 76 835 86 55 lub pisemnie na adres e-mailowy: maria.kubis@gcm.glogow.pl

Skontaktuj się już dziś

Kontakt

www.gcm.glogow.pl

Zadzwoń do nas:

Rejestracja:
76 835 835 0
76 835 835 1

Napisz do nas:

rejestracja@gcm.glogow.plNasza lokalizacja:

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 67-200 Głogów


Wieloletnia współpraca

Partnerzy