Wieloletnie doświadczenie ma znaczenie

Nasza działalność

NZOZ Głogowskie Centrum Medyczne należy do największych placówek lecznictwa otwartego w Głogowie i na  terenie powiatu głogowskiego. Działa na rynku usług medycznych od 2005 roku.

W tym czasie, zmieniając i doskonaląc zarówno zakres jak i formę działania, stało się jednym z niekwestionowanych liderów tego rynku, zyskując markę kojarzoną z nowoczesnością, dobrą organizacją pracy, rzetelnością i profesjonalizmem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Aktualnie GCM jest wieloprofilową, w pełni skomputeryzowaną przychodnią, zatrudniającą około 46 osób, w tym ponad 20 lekarzy różnych specjalności. Z jej usług korzysta rocznie (w różnym zakresie) ponad 50 tysięcy pacjentów – głównie mieszkańców Głogowa i okolic.

Podstawowa działalność firmy koncentruje się na następujących kierunkach:

  • podstawowa opieka zdrowotna,
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
  • medycyna pracy,
  • diagnostyka laboratoryjna i obrazowa.

Świadczenia medyczne realizowane przez NZOZ Głogowskie Centrum Medyczne dostępne są dla pacjentów zarówno w trybie odpłatnym, jak i w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie – w zakresie i według zasad wynikających z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia). Firma nasza uczestniczy poza tym w realizacji wielu programów profilaktyki zdrowotnej, organizuje akcje szczepień ochronnych (przeciw grypie, żółtaczce itp.) oraz podejmuje szereg działań związanych z edukacją zdrowotną naszych obecnych i potencjalnych pacjentów.

Skontaktuj się już dziś

Kontakt

www.gcm.glogow.pl

Zadzwoń do nas:

Rejestracja:
76 835 835 0
76 835 835 1

Napisz do nas:

rejestracja@gcm.glogow.plNasza lokalizacja:

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 67-200 Głogów


Wieloletnia współpraca

Partnerzy